Koondame sarnaste huvidega metsaomanikud ning propageerime ühiselt tegutsemist.
Täiendame oma liikmete metsandusalaseid teadmisi, korraldades infopäevi ning levitades muul moel metsanduslikku informatsiooni.